Huishoudelijk reglement

Wij heten u van harte welkom in onze vakantiewoning. Om het verblijf voor u, maar ook voor degenen na u, zo plezierig mogelijk te houden willen wij u verzoeken met de volgende zaken rekening te houden:

  • Wij verzoeken u vriendelijk om uitwerpselen van uw hond(en), zowel op het terrein als daarbuiten, op te ruimen.
  • Afval dient gescheiden te worden, de richtlijnen hiervoor staan op de containers.
  • Bij schade aan het appartement, vermissing van spullen of  vervuiling wordt een deel of de gehele borg ingehouden. U wordt hier dan binnen twee dagen van op de hoogte gesteld.
  • Omdat wij geen schoonmaakkosten berekenen dient u het appartement wel veegschoon achter te laten,Toilet(s) urine en ontlasting achter te laten en ook het afval te verwijderen,zoniet dan zijn wij genoodzaakt een deel van de borg in te houden.
  • Het gebruik van een frietpan of een gourmet is niet in het appartement toegestaan.
  • Honden mogen op bed: Het dekbed worden voor en na vertrek gecontroleerd.
  • U dient hond(en) aan te lijnen in de natuur dit i.v.m. het wildleven en jagers.
  • U dient hond(en) aan te lijnen vanaf het appartement tot de losloopweide op ons terrein.
  • Stroomuitval: bij extreem onweer of storm kan de stroom tijdelijk uitvallen. Wij verzoeken u, wanneer extreem weer voorspeld is, om het kastje van de satelliet uit te schakelen en zoveel mogelijk stekkers uit de stopcontacten te halen.


Aansprakelijkheid van Dogstars-holidays

Dogstars-holidays kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders en/of medehuurders van Dogstars-holidays, ook niet wanneer deze zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van de vakantiewoning. Defecten aan apparatuur of installaties. Aan het begin van elk verhuurseizoen worden alle apparaten en installaties gecontroleerd op de juiste werking door de eigenaar van de woning. De mogelijkheid bestaat dat tijdens de verhuur apparaten en of installaties defect gaan. Dogstars-holidays zal alle mogelijke inspanningen verrichten om het euvel te verhelpen, maar is niet verantwoordelijk voor de juiste werking. Indien een apparaat of installatie defect raakt en niet verholpen kan worden zal Dogstars-holidays een bedrag van maximaal € 25,00 per week aan compensatie bieden.

Annulering door Dogstars-holidays
Indien enige omstandigheid Dogstars-holidays noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal Dogstars-holidays onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Reglement deel 2

Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medevakantiegangers, geheel door u vergoed dienen te worden aan Dogstars-holidays. U verkrijgt de vakantiewoning in goede staat en dient deze in goede staat te houden. Indien u bij het betrekken van de vakantiewoning gebreken of schade daaraan zou ontdekken, waardoor de vakantiewoning niet ‘in goede staat’ kan worden beschouwd, dient u dit onverwijld aan Dogstars-holidays te melden.

Internet + satelliet televisie en radio
Wij bieden in uw vakantiewoning een internet, televisie met Nederlandse zenders en radioaansluiting aan, wij gaan ervan uit dat u zelf de kennis heeft om deze verbinding tot stand te kunnen brengen . Dogstars-holidays is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit en stabiliteit van het internet.

Het ter beschikking gestelde internet is voor algemeen gebruik. Downloaden en uploaden van illegale content / media is net als in Nederland verboden. In Duitsland is echter ook een streng verbod op het streamen van deze content / media. De controles zijn dan ook een stuk scherper en eventuele kosten veroorzaakt door overtreding zullen op de huurder worden verhaald.

Tuinarbeid
Het kan voorkomen dat wij genoodzaakt zijn tijdens uw verblijf het gras op te terrein te moeten maaien, dit geeft wat geluidsoverlast en gevaar opleveren. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden.  Alvast bedankt voor u begrip

Klachten
Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Wij verzoeken u om deze klacht, voor zover mogelijk, onmiddellijk ter plaatse in te dienen aan verhuurder. Deze persoon zal dan de klacht in behandeling nemen en deze zo goed mogelijk trachten te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij Dogstars-holidays worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Dogstars-holidays is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de huursom.

Aard van de overeenkomst
De reservering betreft het voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, voor de overeengekomen periode ter beschikking stellen van een vakantiewoning. Het betreft hier een overeenkomst die naar haar aard van korte duur is.

Wij wensen u een plezier verblijf toe, en mochten er vragen zijn dan vernemen wij dit gaarne.
Dave en Monique Kouwenhoven Dorfstrasse 50b 37308 Pfaffschwende 0049(0)36082800037